Příznivé účinky

Ohledně hladovění v režimu 16/8 a 14/10 bylo provedeno velmi málo studií. Jediné klinicky doložené výsledky vztahující se k těmto intervalům jsou tedy:

– pozitivní vliv na hladinu krevního cukru

– zvýšená schopnost spalování tuku po nočním půstu na základě zvýšené hladiny noradrenalinu

Mnohé další příznivé efekty plynou z úbytku tuku jako takového. Např.:

– zpomalení stárnutí

– pozitivní vliv na mozkovou činnost

– zlepšení koncentrace

– zlepšení imunity

– snížení rizika rakoviny

– snížený výskyt onemocnění srdce

Osoby dodržující IF 16/8 či 14/10 na sobě pozorují následující fyziologické i praktické pozitivní účinky

– Ztráta tuku

– Zlepšení koncentrace především během dopoledního půstu

– Více energie

– Zlepšení sebekontroly ohledně množštví konzumovaného jídla

– Snížení pocitů hladu a chutí na sladké

– Lepší regenerace

– Lepší výkon při sportovní zátěži

– Zjednodušení dne/života

– Podpora chuti na přirozené potraviny

– Osvobození od diet, počítání kalorií

– Více volného času

​V rámci seminární práce jsem prováděla průzkum, kterého se anonymně zůčastnili respondenti různých národností, kteří se vyplnením dotazníku rozhodli podělit o své zkušenosti s přerušovaným půstem. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v závěru práce. Respondenti zde uvádí nejen pozitiva, ale také zpozorovaná negativa a popisují celkový vliv IF na jejich život. Jejich odpovědi považuji za velmi zajímavé a doporučuji jejich pročtení. V časovém horizontu určeném pro dokončení seminární práce nebylo bohužel možné sesbírat větší množství dat. V budoucnu bude proveden pečlivější průzkum na širším okruhu respondentů a výsledky zde budou samozřejmě zveřejněny.

Margit Slimáková o přerušovaném půstu https://www.youtube.com/watch?v=D6MufVMgVM0#action=share